Oferty branżowe baner2

Współczynniki korekcyjne „zielonych certyfikatów” w projekcie ustawy OZE

 

 

Ministerstwo Gospodarki podało propozycje wysokości wsparcia dla poszczególnych rodzajów OZE w latach 2013-17, które zostały zapisane w projekcie ustawy o OZE. Pierwsze współczynniki korekcyjne, na kolejne lata począwszy od 2013 roku do 2017 roku, dla poszczególnych rodzajów i łącznej mocy zainstalowanych instalacji odnawialnych źródeł energii, wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub paliwo gazowe z odnawialnych źródeł energii wynoszą:

 

biogaz rolniczy

200 kW do 500 kW

500 kW do 1 MW

powyżej 1 MW

2013 r.

1,50

1,45

1,40

2014 r.

1,50

1,45

1,40

2015 r.

1,475

1,425

1,375

2016 r.

1,45

1,40

1,35

2017 r.

1,425

1,375

1,325

  

biogaz pozyskany z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów

powyżej 200 kW

2013 r.

0,75

2014 r.

0,75

2015 r.

0,725

2016 r.

0,70

2017 r.

0,675

   

biomasa

poniżej 10 MW

powyżej 10 MW

2013 r.

1,70

1,15

2014 r.

1,70

1,15

2015 r.

1,65

1,125

2016 r.

1,625

1,10

2017 r.

1,60

1,075

   

biomasa do spalania wielopaliwowego

 

2013 r.

0,30

2014 r.

0,30

2015 r.

0,25

2016 r.

0,20

2017 r.

0,15

   

biopłyny

 

2013 r.

1,15

2014 r.

1,15

2015 r.

1,125

2016 r.

1,10

2017 r.

1,075

   

energia promieniowania słonecznego

powyżej 100 kW

2013 r.

2,85

2014 r.

2,85

2015 r.

2,70

2016 r.

2,55

2017 r.

2,40

  

energia wiatru na lądzie

200 kW do 500 kW

powyżej 500 kW

2013 r.

1,20

0,90

2014 r.

1,20

0,90

2015 r.

1,175

0,875

2016 r.

1,15

0,85

2017 r.

1,125

0,825

  

energia wiatru na morzu

 

                   2013 r.

1,80

2014 r.

1,80

2015 r.

1,80

2016 r.

1,80

2017 r.

1,80

  

hydroenergia

75 kW do 1 MW

1 MW do 5 MW

5 MW do 20 MW

powyżej 20 MW

2013 r.

1,60

1,70

2,00

2,30

2014 r.

1,60

1,70

2,00

2,30

2015 r.

1,575

1,675

1,975

2,25

2016 r.

1,55

1,65

1,95

2,20

2017 r.

1,525

1,625

1,925

2,15

 

Źródło: Portal wnp.pl

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena