Pakiety Członkowskie

Szanowni CzłonkowiePolskiej Izby Biomasy !

Zgonie z Uchwałą WalnegoZgromadzenia Zarząd Polskiej Izby Biomasy wprowadza Pakietowe zestawy usług dlaczłonków Izby. Zawartość merytoryczną oraz cenę ustala każdorazowo Zarząd po złożeniu wniosku przez danego członka Izby.

serwis serene


PolEco2019


ksub


JPG2017


logo kib


irena