Informacja dla Członków Polskiej Izby Biomasy - wyniki wyborów statutowych PIB dn. 30.03.2016 r.

 

Informujemy, że Pan Ryszard Gajewski został wybrany  jednogłośnie na kolejną 4-letnią kadencję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Biomasy przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 30.03.2016 w Kielcach podczas Targów ENEX - Nowa Energia 2016. Dokonano również wyboru pozostałych ciał statutowych Izby: Rady Głównej Izby oraz Komisji Rewizyjnej - pełne listy w zakładce "O nas". Podczas Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzono również sprawozdanie za 2015 rok i plan finansowy.

 

Dziękujemy wszystkim za obecność, składamy najserdeczniejsze życzenia dalszych sukcesów w działalności na rzecz Izby i podziękowania za dotychczasową współpracę. 

 


serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena