Wydawnictwa

agroenergetykaAGROENERGETYKA - ogólnopolski kwartalnik zajmujący się problematyką energetyki odnawialnej. Przedstawia między innymi możliwości produkcji biopaliw, pozyskiwania energii z biomasy i słońca, jak również wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu wiatru i wody.

 

www.apra.pl/agroenergetyka

auraAURA - miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

 

www.aura.krakow.pl

bieBiznes i Ekologia - jest całkowicie niezależnym, prywatnym magazynem, lansującym niepopularną wciąż jeszcze tezę, iż rozsądnie i uczciwie pojmowany biznes nie może się rozwijać bez zrozumienia ekologii oraz współpracy z ochroną środowiska.

 

Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, jako elementu zasady ekorozwoju.

 

Podstawowy nakład pisma to 6700 - 7000 egz. Miesięcznik dostępny w prenumeracie.

 

www.czystaenergia.pl

eimEKOiMY jest ogólnopolskim miesięcznikiem, poradnikiem ekologicznym. Jest pismem edukacyjnym skierowanym do społeczeństwa. Uczy jak chronić środowisko we własnym otoczeniu, kształtuje postawy ekologiczne.

 

www.ekoimy.most.org.pl

epEkopartner Miesięcznik Ekopartner jest pismem branży ochrony środowiska istniejącym 14 lat na polskim rynku wydawniczym, rzetelnie informującym o aktualnych zagadnieniach ochrony środowiska. Ekopartner prezentuje poglądy, opinie i praktyczną wiedzę jak chronić i zarządzać środowiskiem.

 

www.ekopartner.com.pl

eprEkoprofit jest fachowym periodykiem zajmującym się zagadnieniami związanymi z ekologią i ochroną środowiska. Misją pisma jest tworzenie szeroko rozumianego lobbingu ekologicznego i forum wymiany poglądów oraz rzetelne informowanie o sprawach z pogranicza ekologii, gospodarki i polityki - pojęć nierozerwalnie ze sobą połączonych.

 

www.telpress.com.pl/wyd_ekoprofit

energiaENERGIA. Poradnik producenta i użytkownika to popularne czasopismo traktujące o problemach producentów energii, nowych technologiach i osiągnięciach wytwórców i dystrybutorów energii, a także o racjonalnym korzystaniu z energii.

 

www.ape.org.pl/dd.php?aid=2

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena