Biogaz

W dniu 13 lipca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokument pn.:

 

Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020  

 

Linki:


http://pl.wikipedia.org/wiki/Biogaz 

http://en.wikipedia.org/wiki/Biogas 

http://www.biogasaccepted.eu/index.php?id=2&;L=3 

http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html 

http://agroenergetyka.pl/?a=article&;idd=7

http://www.biogazownierolnicze.pl

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena