Wydawnictwa

agroenergetykaAGROENERGETYKA - ogólnopolski kwartalnik zajmujący się problematyką energetyki odnawialnej. Przedstawia między innymi możliwości produkcji biopaliw, pozyskiwania energii z biomasy i słońca, jak również wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu wiatru i wody.

 

www.apra.pl/agroenergetyka

auraAURA - miesięcznik popularno-naukowy Naczelnej Organizacji Technicznej, założony w 1973 roku, poświęcony w całości kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami oraz walkę z hałasem i wibracjami. Porusza problemy etyczne, filozoficzne, medyczne, prawne, planowania przestrzennego w aspekcie ochrony przyrody. Prowadzi dział: środowisko a zdrowie. Udziela porad prawnych. Stanowi cenną pomoc w nauczaniu ekologii we wszystkich typach szkół.

 

www.aura.krakow.pl

bieBiznes i Ekologia - jest całkowicie niezależnym, prywatnym magazynem, lansującym niepopularną wciąż jeszcze tezę, iż rozsądnie i uczciwie pojmowany biznes nie może się rozwijać bez zrozumienia ekologii oraz współpracy z ochroną środowiska.

 

Pismo łączy naukę z praktyką i stanowi forum dyskusyjne dla wszystkich, którzy poszukują praktycznych form wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju energetycznego, jako elementu zasady ekorozwoju.

 

Podstawowy nakład pisma to 6700 - 7000 egz. Miesięcznik dostępny w prenumeracie.

 

www.czystaenergia.pl

eimEKOiMY jest ogólnopolskim miesięcznikiem, poradnikiem ekologicznym. Jest pismem edukacyjnym skierowanym do społeczeństwa. Uczy jak chronić środowisko we własnym otoczeniu, kształtuje postawy ekologiczne.

 

www.ekoimy.most.org.pl

epEkopartner Miesięcznik Ekopartner jest pismem branży ochrony środowiska istniejącym 14 lat na polskim rynku wydawniczym, rzetelnie informującym o aktualnych zagadnieniach ochrony środowiska. Ekopartner prezentuje poglądy, opinie i praktyczną wiedzę jak chronić i zarządzać środowiskiem.

 

www.ekopartner.com.pl

eprEkoprofit jest fachowym periodykiem zajmującym się zagadnieniami związanymi z ekologią i ochroną środowiska. Misją pisma jest tworzenie szeroko rozumianego lobbingu ekologicznego i forum wymiany poglądów oraz rzetelne informowanie o sprawach z pogranicza ekologii, gospodarki i polityki - pojęć nierozerwalnie ze sobą połączonych.

 

www.telpress.com.pl/wyd_ekoprofit

energiaENERGIA. Poradnik producenta i użytkownika to popularne czasopismo traktujące o problemach producentów energii, nowych technologiach i osiągnięciach wytwórców i dystrybutorów energii, a także o racjonalnym korzystaniu z energii.

 

www.ape.org.pl/dd.php?aid=2

Ciekawe artykuły

Biuletyn Klimatyczny nr 19 II kwartał 2009

 

Modernizacja zakładu ciepłowniczego w oparciu o biomasę. Skandynawskie elektrociepłownie produkują energię z biomasy

 

Jak zapewnić samowystarczalność energetyczną kraju?

 

Czy jesteśmy skazani na biomasę? Forum Czysta Energia nr 3(77)/2008

 

Surowe zobowiązania dotyczące zmian klimatycznych

 

Ogrzewanie: Peletami i słońcem

 

Biuletyn Klimatyczny nr 18 I kwartał 2009

 

Biuletyn Klimatyczny nr 16 (16) IV kwartał 2008

 

Biuletyn Klimatyczny nr 15 (15) II kwartał 2008

 

Biuletyn Klimatyczny nr 14 (14) I kwartał 2008

 

Biuletyn Klimatyczny nr 13 (13) IV kwartał 2007

 

Biuletyn Klimatyczny nr 11 i 12 (12) IIi III kwartał 2007

 

Na "odnawialnych" daleko nie zajedziemy ...

 

15% to cel zbyt ambitny

 

Rola biomasy i polskiego rolnictwa w realizacji Pakietu energetycznego

 

Po mleczarzach ciepłownicy ... Ciepły klaster

 

Dwutlenek węgla - wróg czy przyjaciel?

 

Konopie warto palić, ale tylko w piecu

 

Energetyczne wykorzystanie biomasy drzewnej - przegląd technologii

 

Przegląd technologii zgazowania biopaliw stałych

 

Trudne zobowiązania

 

Jak budować nowe źródła ciepła i energii elektrycznej zasilane

 

Jak budować nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

 

O PROBLEMACH ROZLICZEŃ ZA DOSTARCZONĄ BIOMASĘ

 

Człowiek a energia

 

Ogrzewanie owsem, trawą, a może starym olejem z pobliskiej smażalni?

 

CIEPŁOWNICTWO SIECIOWE WARUNKIEM ROZWOJU KOGENERACJI

 

Informacje podstawowe dla inwestorów w OZE

 

Biogazownie rolnicze - wysoce efektywna metoda produkcji energii z biomasy

 

Literatura

Wieloletnie rośliny energetyczne

Stefan Szczukowski, 2011

"Wieloletnie rośliny energetyczne"

  

Publikacja dotycząca ogólnej charakterystyki roślin energetycznych, ich biologii, agrotechniki, a także środowiskowych i ekonomicznych aspektów produkcji biomasy z wieloletnich roślin energetycznych.

 


słoma ITPPod redakcją Anny Grzybek, 2012

"Słoma - wykorzystanie w energetyce cieplnej"

 

W prezentowanej publikacji przedstawiono badania związane z energetycznym wykorzystaniem słomy. Dotyczą one wybranych warunków uprawy roślin zbożowych,  w tym nawożenia.  Badań zużycie paliw ciekłych w uprawie roślin zbożowych, w odniesieniu do poszczególnych operacji technologicznych i produktu końcowego, to jest ziarna i słomy. Przeprowadzonych badań wartości opałowej i ciepła spalania słomy z pszenicy,  żyta, pszenżyta i rzepaku.  Badano również zmiany jakości słomy w zależności od czasu jej przechowywania, na niezadaszonym placu składowym oraz w magazynie zadaszonym. Parametrami badanymi były wilgotność i wartość opałowa oraz zawartość poszczególnych pierwiastków. 

Niniejsza publikacja skierowana jest do użytkowników wykorzystujących słomę jako paliwo i borykającymi się z wieloma problemami jakie stwarza ten surowiec.

 


Technologie zbioru roślin energetycznychPod redakcją Aleksandra Lisowskiego, 2010

"Technologie zbioru roślin energetyczych"

 

Tematem nadrzędnym monografii jest zagadnienie z zakresu odnawialnych źródeł energii, obejmujące problematykę technologii zbioru biomasy pozyskiwanej z roślin energetycznych. Scharakteryzowano drzewa i krzewy krótkiej rotacji, trawy i byliwy, których  uprawa jest ukierunkowana na potrzeby energetyczne. Przeanalizowano stan wiedzy z zakresu dostępnych technologii zbioru oraz specyficzne cechy konstrukcyjne maszyn do ścinania roślin i rozdrabniania materiału przeznaczanego do produkcji paliw formowanych.

 

 


Odnawialne źródła energii Rolnicze surowce energetycznePod redakcją Barbary Kołodziej i Mariusza Matyki, 2012

"Odnawialne żródła energii, rolnicze surowce energetyczne"

 

W podręczniku omówiono szerokie spektrum alternatywnych źródeł energii związanych na etapie produkcji i wykorzystania z działalnością rolniczą. Przedstawiono ogólne wiadomości z zakresu energetyki światowej i lokalnej, zwracając przede wszystkim uwagę na odnawialne źródła energii, wśród których szczególne miejsce poświęcono biomasie (surowcowi energetycznemu wytwarzanemu bezpośrednio w rolnictwie).

 

 

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena