Projekty

Nw Biob - LogoNOWOCZESNE TECHNOLGIE ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOMASY  I ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH /BiOB/ - KONWERSJA BiOB DO ENERGETYCZNYCH PALIW  GAZOWYCH - Projekt badawczy zamawiany  PBZ-MNiSW-1/3/2006 z udziałem Polskiej Izby Biomasy.

 

Z dniem 4 października 2007r. Konsorcjum  pod kierunkiem Instytutu Energetyki w Warszawie rozpoczęło realizację projektu  badawczego zamawianego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatytułowanego:  „Nowoczesne  technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych /BiOB/ - konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”.


Polska Izba Biomasy  uczestniczy w Konsorcjum wraz z następującymi instytucjami:

  • Instytut Energetyki w  Warszawie (koordynacja Projektu)
  • Instytut Chemicznej  Przeróbki w Zabrzu
  • Instytut Uprawy,  Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  • Politechnika  Warszawska
  • Politechnika Łódzka
  • Szkoła Główna  Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytet  Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Polska Izba Biomasy zajmie się badaniem  potencjału rynkowego oraz sporządzeniem bilansu biomasy w Polsce na cele  energetyczne w latach 2007-2020. Za realizację tych zadań będzie odpowiedzialny  zespół realizacyjny Izby pod kierunkiem Prezesa Zarządu mgr. inż. Ryszarda  Gajewskiego.

Prace nad Projektem potrwają 3 lata i  zakończą się w roku 2010.


Warszawa, 30 października 2007 roku

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena