Serene


 180x90 Enex


KSUB


krajowa izba biopaliw


 IRENE

Oferty-branżowe-baner1

ELBIS sp. z o.o. OGŁASZA:

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawy do 30 czerwca 2012 r. biomasy pozaleśnej w formie łupiny z palmy olejowca gwinejskiego w do PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Szczecin) w ilości 1 400 Mg oraz do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w ilości 500 Mg”.


Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawy do 30 czerwca 2012 r. biomasy pozaleśnej w formie zrębki z jadłoszynu baziowatego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w ilości 500 Mg”.


Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawy do 30 czerwca 2012 r. biomasy pozaleśnej w formie wytłoków z oliwek dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w ilości 500 Mg”.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargów w tym pełną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla postępowania Nr 1 można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego: www.elb2.pl.

Kalendarium

11.10-14.10.2016
POL–ECO–SYSTEM 2016 – Międzynarodowe Targi Poznańskie
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
12.10-13.10.2016
XV edycja Forum Czystej Energii
MTP w Poznaniu
19.10-21.10.2016
6. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland
Warszawskie Centrum EXPO XXI przy ulicy ul. Prądzyńskiego 12/14
08.11-11.11.2016
20 Międzynarodowe Targi Zrównoważonego Rozwoju i Energii Odnawialnej Ecomondo / KeyEnergy 2016
Rimini Włochy