Serene


 180x90 Enex


krajowa izba biopaliw


 Planergia

Oferty-branżowe-baner1

ELBIS sp. z o.o. OGŁASZA:

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawy do 30 czerwca 2012 r. biomasy pozaleśnej w formie łupiny z palmy olejowca gwinejskiego w do PGE GiEK S.A. Oddział ZEDO (Elektrownia Szczecin) w ilości 1 400 Mg oraz do PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w ilości 500 Mg”.


Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawy do 30 czerwca 2012 r. biomasy pozaleśnej w formie zrębki z jadłoszynu baziowatego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w ilości 500 Mg”.


Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem niepodlegającego Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawy do 30 czerwca 2012 r. biomasy pozaleśnej w formie wytłoków z oliwek dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów w ilości 500 Mg”.


Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargów w tym pełną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dla postępowania Nr 1 można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego: www.elb2.pl.

Kalendarium

22.02-24.02.2016
Biomass Trade & Power Europe
Kopenhaga, Dania
30.03-31.03.2016
XIX Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX Nowa Energia
31.03-.
Energia z biomasy w praktyce 2016
Enex- Nowa Energia 2016, Targi Kielce
13.04-14.04.2016
InEnerg OZE + Efektywność Energetyczna
Wrocław, Stadion REECO Poland Sp. z o.o.
13.04-14.04.2016
V Forum of Biomass & Waste