Biocontrol Sp. z o.o. - doradztwo, audyt, uwierzytelnianie i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony środowiska; lider doradztwa we wdrożeniach systemów opartych na zasadach należytej staranności w łańcuchu dostaw bioma

biocontrol

 

www.bio-control.pl 

 

BIOCONTROL Sp. z o.o. jest ekspercką i audytorską niezależną stroną trzecią specjalizującą się w usługach z zakresu doradztwa, audytu, uwierzytelniania i weryfikacji dla sektorów: energetyki, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony środowiska. Biocontrol Sp. z o.o. jest również liderem doradztwa we wdrożeniach systemów opartych na zasadach należytej staranności (SNS) w łańcuchu dostaw biomasy.

 

Zespół BIOCONTROL Sp. z o.o. składa się z uznanych audytorów, będących zarazem ekspertami-praktykami posiadającymi wybitną wiedzę oraz łączących posiadane doświadczenie i znajomość branży. Nasi doradcy uczestniczyli w realizacji wielu innowacyjnych projektów i wdrożeń, które spotkały się z wysoką oceną naszych klientów oraz instytucji nadzorujących. 

 

BIOCONTROL Sp. z o.o.  jest współtwórcą Krajowego Standardu Uwierzytelniania Biomasy oraz opracował autorski program administrowania systemem certyfikacji SNS, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne.

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena