Pellet Serwis - Systemy grzewcze wykorzystujące energię odnawialną z biomasy

www.pelletserwis.pl

 

Firma Pellets Serwis Paweł Biernacki oferuje:

- ekspertyzy techniczne kotłów olejowych i węglowych przeznaczonych do modernizacji na pellety,
- montaż palników na pellety do modernizowanych kotłów olejowych i węglowych  - w tym kotłów podlegających dozorowi technicznemu,
- projektowanie i wykonawstwo kotłowni pelletowych, wraz z systemami magazynowania i transportu pelletów,
- przygotowywanie i pełne uzgodnienia z UDT dokumentacji instalacji, dokumentacji powykonawczej kotłów olejowych modernizowanych na pellety.

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena