SPECMOT - Kompleksowa obsługa plantacji wierzby energetycznej

www.specmot.pl

 

Firma zajmuje się obsługą plantacji wierzby energetycznej. Kompleksowa obsługa plantacji– od przygotowania pola poprzez nasadzenia, nadzór nad uprawą, zbiór oraz kontraktację na całość uzyskanej biomasy. Ponadto firma oferuje sprzedaż sadzonek o bardzo dużych przyrostach, ze 100% gwarancją na przyjęcie, dostarczenie technologii uprawy i zbioru, doradztwo agrotechniczne, monitoring plantacji oraz gwarancję sprzedaży uzyskanego surowca.

serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena