Pan Ryszard Gajewski został wybrany jednogłośnie na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Biomasy

 

Pan Ryszard Gajewski został wybrany  jednogłośnie na kolejną 4-letnią kadencję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Biomasy przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 7.03.2012 w Kielcach podczas Targów ENEX - Nowa Energia 2012. Dokonano również wyboru pozostałych ciał statutowych Izby - lista w zakładce "O nas" oraz zatwierdzono sprawozdania za 2011 rok i plan finansowy.


serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena