Ministerstwo Energii stawia na klastry energetyczne OZE - konsultacje w toku

Zaproponowana przez Ministra Energii koncepcja klastrów energii spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Chcąc rozpocząć uporządkowaną i merytorycznie spójną debatę publiczną o kierunkach rozwoju, Ministerstwo Energii zleciło przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy dotyczącej koncepcji funkcjonowania klastrów energii.Ekspertyza ma stać się punktem wyjścia do szerokiej dyskusji środowisk zainteresowanych tą formą energetyki rozproszonej. 
Zdaniem wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego po zapoznaniu się z dostarczoną ekspertyzą  oczywista wydaje się potrzeba dalszej wymiany różnych doświadczeń, koncepcji i opinii w tym zakresie. 
-  Mamy punkt wyjścia z katalogiem informacji i problemów, którego analiza może przyczynić się do wypracowania  efektywnego, ale i elastycznego modelu rozwoju klastrów energii w Polsce. Ze względu na pionierski charakter, nawet w skali EU, zamysłu klastrów energii, cenne będzie też świeże, odbiegające od dotychczasowej rutyny spojrzenie na wartości jakie może wypracowywać klaster energii – mówi Andrzej Piotrowski. 
- „Konsultacje społeczne”, bo tak możemy nazwać przyjętą przez nas formę prezentacji ekspertyzy, będą odpowiedzią na liczne prośby o możliwość złożenia opinii i komentarzy do tego opracowania – dodaje minister Piotrowski.
Jednocześnie podkreśla, że wszystkie przesłane materiały merytoryczne Ministerstwo opublikuje na swojej stronie.
Materiał przygotowało konsorcjum firm  Krajową Agencję Poszanowania Energii (lider konsorcjum), WiseEuropa-Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz ATMOTERM, przy udziale Krajowego Instytutu Energetyki Rozproszonej.
W ocenie Andrzeja Piotrowskiego w przyszłości energetyka będzie się opierać na rozproszonej i lokalnej generacji, wykorzystującej w pełni różne źródła energii. 
- Takie podejście stworzy nową jakość, która umożliwi efektywne gospodarowanie surowcami i miejscowym potencjałem przy udziale alternatywnych źródeł energii - podkreśla minister Piotrowski. 

Klaster energii, który wprowadzony został do ustawy o OZE wraz z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2016 r., ma na celu przede wszystkim zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w maksymalnie korzystny dla mieszkańców i przedsiębiorców sposób. Klastry są też  płaszczyzną do wspólnego działania przedsiębiorców, instytucji, samorządów i jednostek badawczo-rozwojowych oraz konsumentów. 
Klastry mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawę lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. 
Klastry mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju.  Dzięki temu możliwe będzie osiągniecie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego. 
Źródło: wnp.pl 17.03.2017

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII


serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena