Aukcje OZE tylko dla biogazu i fotowoltaiki

Rozpoczęły się uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne kluczowych dla ustawy o OZE projektów rozporządzeń, które precyzują m.in. wolumen aukcji oraz obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia. Uwagi można zgłaszać do 10 sierpnia 2016 r.

Rząd skierował do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekty czterech kluczowych dla realizacji ustawy o OZE rozporządzeń:

  • w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.
  • w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
  • w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
  • w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

 

Biogaz największym zwycięzcą

 

Z rozporządzeń wynika m.in., że w roku 2016 spośród wszystkich instalacji OZE już funkcjonujących na rynku odbędą się aukcje wyłącznie dla technologii biogazu rolniczego. Rząd planuje zorganizować przetarg na 3 804 996 MWh energii z takich instalacji o mocy do 1 MW oraz na 4 156 887 MWh dla instalacji powyżej tego progu. Zgodnie z uzasadnieniem wolumen aukcyjny przewidziany dla technologii biogazu rolniczego odpowiada 90 proc. potencjału produkcyjnego w tych instalacjach. Przyjęcie wolumenu na takim poziomie powinno więc przyczynić się do konkurencji miedzy podmiotami składającymi oferty w aukcjach, a to z kolei umożliwić obniżanie składanych ofert poniżej ceny referencyjnej.

 

100 MW nowych instalacji fotowoltaicznych do 2017 r.

 

Z przepisów wynika także, że wolumen przewidziany dla wszystkich innych technologii niż biogaz wyniesie zaledwie 1 575 000 MWh i obejmie wyłącznie nowe instalacje o mocy do 1 MW. Projektodawca założył w ramach przedmiotowego „koszyka technologicznego" powstanie jedynie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 100 MW. Projektodawcy zakładają jednocześnie, że w roku rozstrzygnięcia aukcji powstanie jedynie 15 proc. docelowego wolumenu. Wszystkie instalacje powinny być z kolei gotowe w 2017 r.

Wszystkie cztery rozporządzenia (oprócz wolumenów aukcyjnych dotyczących również obowiązku umorzenia świadectw pochodzenia, cen referencyjnych oraz kolejności przeprowadzania aukcji) zostały skierowane do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

 

Źródło: Kamil Szydłowski www.teraz-srodowisko.pl

 


serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena