Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Bocian – Rozproszone, odnawialne źródła energii

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjentami mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wnioski w nowym naborze w programie Bocian należy składać w terminie od 15 lutego 2016 r. do 20 maja 2016 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Więcej informacji: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


serwis serene


kominki


ksub


JPG2017


logo kib


irena